Nota Legal

Aquest web ha estat creat per TEMAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA, S.A. amb CIF A60449535 i domicili social al carrer Ramon Turró 100-104, 1-1a 08005 Barcelona. Societat inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 26546, Folio 48, Hoja B-105758.

 

L’usuari accedeix voluntariament a aquest web. L’accés i navegació en aquest web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i normes d’ús continguts en el mateix.

 

TEMAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA S.A. no es fa responsable dels possibles danys causats per virus o altres elements,documents o arxius tractats per l’usuari en aquest web.

 

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest web ni de qualsevol dels seus continguts sense el permís per escrit de TEMAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA S.A.

 

Les seves dades seran incorporades a un fitxer propietat de TEMAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA, S.A. (carrer Ramon Turró 100-104, 1-1a 08005 Barcelona i CIF A60449535) degudament legalitzat devant l’Agencia Española de protección de Datos. Aquest fitxer serà utilitzat per a enviar informacions i comunicacions sobre els nostres serveis. El dret d’accés, rectificación i cancelació que establexi l’article 15 de la L.O. 15/1992, es pot exercir enviant un e-mail a: lopd2@temascom.com