Estand Preventia – GENERALITAT DE CATALUNYAEstand Preventia – GENERALITAT DE CATALUNYAEstand Preventia – GENERALITAT DE CATALUNYAEstand Preventia – GENERALITAT DE CATALUNYAEstand Preventia – GENERALITAT DE CATALUNYAEstand Preventia – GENERALITAT DE CATALUNYAEstand Preventia – GENERALITAT DE CATALUNYA

Estand Preventia – GENERALITAT DE CATALUNYA

Dins de la fira “Preventiva” aquest estand tenia com a objectiu conscienciar sobre els riscos laborals en diferents àmbits laborals. Organitzem la informació en plafons explicatius i diversos materials de suport. Els plafons estàven separats segons tipus d’activitats per fer èmfasi en els riscos laborals associats a diferents tipologies de feina. També es va idear una falsa façana de lona que s’esfondrava aleatòriament acompanyada d’un gran estrèpit. Aprofitant el moment de sorpresa, uns mims repartien material informatiu als vistants.

Info:  Disseny i producció de l’estand.